Η ανάπτυξη συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στo Δήμο Παπάγου-Χολαργού