Ανακοίνωση του Δικτύου Πολιτών για την συγχώνευση 1ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού

31/05/2014

Χολαργός, 31 Μαΐου 2014

 Το «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού - Παπάγου» καταγγέλλει την ακολουθούμενη μνημονιακή πολιτική απαξίωσης του δημόσιου δωρεάν σχολείου και της προβαλλόμενης «εξοικονόμησης» διδακτικού προσωπικού.

 Καταγγέλλει την επιχειρούμενη συγχώνευση των συστεγαζόμενων 1ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού για να δημιουργηθεί ένα 17θέσιο σχολείο, με τμήματα των 25 και 27 μαθητών, προοπτική που βρίσκει παντελώς αντίθετους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτών. Η δημιουργία τμημάτων τέτοιου μεγέθους και η συνεπακόλουθη μείωση ενεργών εκπαιδευτικών από το διδακτικό προσωπικό θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία, με άμεσες συνέπειες στα παιδιά. 

 Η σχετική υπουργική απόφαση για τη συγχώνευση των συστεγαζόμενων 1ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού επικαλείται δήθεν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας. Η αλήθεια είναι πως το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση 239/2013 όχι μόνο είναι αντίθετο σε κάθε συγχώνευση σχολείων, αλλά ζητά την ίδρυση νέου 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου και 2θέσιου Νηπιαγωγείου στον Χολαργό και την άμεση λειτουργία του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου. 

 Επειδή η συνήθης τακτική της κυβέρνησης αυτής είναι να εξαπατά, να παραπληροφορεί, να αοριστολογεί, να αποκρύπτει τις αναμενόμενες συνέπειες των αποφάσεων της και να μεταφέρει το πρόβλημα προς τα κάτω, δημιουργώντας διενέξεις μεταξύ αυτών που υφίστανται τις συνέπειες της πολιτικής της, καλείται το Υπουργείο να απαντήσει, έστω και μέσω της εντεταλμένης διοικητικής ιεραρχίας του, δηλαδή του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας στα παρακάτω ερωτήματα: 

 1) Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα 1ο -6ο Δημοτικά Σχολεία για συγχώνευση; 

 2) Ο Νόμος αναφέρει ότι ένα Δημοτικό Σχολείο μπορεί να είναι 18/θέσιο. Η συγχώνευση των 1ο-6ο Δημοτικών Σχολείων οδηγεί στο 1ο 17/θέσιο Δ. Σ. Αυτό σημαίνει συγχώνευση τμημάτων και ποια θα είναι αυτά; 

 3) Με ποια κριτήρια θα δημιουργηθούν τα νέα τμήματα; Και ποια η παιδαγωγική διάσταση του διαχωρισμού των μαθητών και μάλιστα στην ΣΤ΄ Δημοτικού; Σε ένα από τα τμήματα υπάρχει μαθητής με αυτισμό και άλλα παιδιά με διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. Αυτό που υπαγορεύει ο νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις θα μπορέσει να εφαρμοστεί;

 4) Μέχρι τώρα, σε περίπτωση που τα παιδιά μιας τάξης φτάνουν σε αριθμό τα 50, γνωρίζουμε ότι αν είναι 3 τμήματα μπορούν να συγχωνευτούν σε δύο τμήματα των 25 παιδιών έκαστο. Όταν όμως ο αριθμός των παιδιών ανέλθει στα 55 τι θα γίνει; Θα σταλούν παιδιά σε όμορα Σχολεία, ενώ με βάση τη Δ/νση κατοικίας τους ανήκουν σε αυτό το Σχολείο; 

 5) Αν αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις, είναι δυνατόν να εργαστούν οι εκπαιδευτικοί με γνώμονα τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης (γνωστικές, κοινωνικο-πολιτισμικές) και να ακολουθήσουν τα σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας (συνεργατική διερεύνηση, ανακαλυπτική μάθηση, βιωματική προσέγγιση κ.λ.π); Όπως επίσης μπορούν να κάνουν διαφοροποιημένη διδασκαλία για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; 

 6) Συγχώνευση Σχολείων σημαίνει απώλεια οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών. Πόσοι εκπαιδευτικοί χάνουν την οργανική τους θέση στο Σχολικό Συγκρότημα; Με ποια κριτήρια;

 7) Στο Σχολικό Συγκρότημα του 1ου – 6ου υπάρχουν 7 λειτουργικά κενά (Διευθυντές –Σύμβουλοι). Η απώλεια οργανικών θέσεων θα αυξήσει τα λειτουργικά κενά. Θα καλυφθούν τα κενά με συμβασιούχους του ΕΣΠΑ των 510 ευρώ, με 8μηνες συμβάσεις, που θα αλλάζουν κάθε χρόνο σχολείο; Είναι αυτό παιδαγωγικά ορθό; 

 8) Τέλος, ποιο θα είναι το παιδαγωγικό όφελος που θα έχει η Σχολική Κοινότητα από αυτή την απόφαση; 

 Είναι σαφές για μας ότι με τη νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική των συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων αυτό που στην πραγματικότητα βάλλεται είναι ο βασικός σκοπός ύπαρξης του δημοτικού σχολείου και αυτό γιατί όλες οι μοντέρνες θεωρίες μάθησης, μαθητοκεντρικό και ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, που εφαρμόζονταν και ήταν σε πολύ καλό δρόμο ευρείας εφαρμογής και εξέλιξης, τώρα καταργούνται στην πράξη λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών ανά τμήμα. Άρα, επιστρέφουμε στο δασκαλοκεντρικό μοντέλο του «διατάζω και εφαρμόζεται» και της «παπαγαλίας». 

Περιορίζεται έτσι η δημιουργικότητα και η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, η δημιουργία, δηλαδή, ελεύθερων πολιτών. Στα παιδιά δε με μαθησιακές ικανότητες ή δυσκολίες , δεν θα μπορεί να τους προσφερθεί η εξατομικευμένη εκπαίδευση που την έχουν ανάγκη και είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να τους προσφέρει. 

Οι σχολικές αίθουσες δεν θα ικανοποιούν βασικές ανάγκες της χάρτας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, π.χ. ανάγκες πυρασφάλειας και οξυγόνου. Με τη συσσώρευση τόσων θρανίων, αναγκαστικά, θα καταργηθούν και «οι γωνιές της σχολικής τάξης» (π.χ. πειραμάτων, δραστηριοτήτων, Η/Υ, βιβλιοθηκών) που βοηθούν στην προσαρμογή των παιδιών μας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Μειώνεται ο εκπαιδευτικός χρόνος του δασκάλου σε κάθε παιδί. 

Συνεπώς, μιλάμε για επιδείνωση με εμφανέστατα αποτελέσματα όπως: ·

  • Επιστροφή στο δασκαλοκεντρικό μοντέλο
  • Εντατικοποίηση εργασίας δασκάλου
  • Δυσμενές χωροταξικά περιβάλλον
  • Αποτροπή υλοποίησης υλικοτεχνικών εκπαιδευτικών εφαρμογών 
  • Δυσκίνητες υπηρεσίες με μεγάλο διοικητικό φόρτο εργασίας 
  • Έμμεση ενίσχυση της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
Το «Δίκτυο Πολιτών» συμπαραστέκεται στον αγώνα των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και της Εκπαιδευτικής κοινότητας και καλεί τους γονείς, αλλά και όλους τους κατοίκους της πόλης μας, να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν. Ήδη έγιναν γενικές συνελεύσεις των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των 1ου – 6ου Δημοτικών Σχολείων και αποφάσισαν σειρά ενεργειών για την αποτροπή της συγχώνευσης. 

 Σας καλούμε, ως πρώτο βήμα, να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 3/6/2014 στις 6 μμ στο Δημαρχείο και έχει ως πρώτο θέμα συζήτησης την συγχώνευση αυτή, με σκοπό την δέσμευση του Δ.Σ. σε κινήσεις για την αποτροπή της. 

  Η Συντονιστική Επιτροπή Του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου.