Δωρεάν πόσιμο νερό σε κοινόχρηστες βρύσες και σε κάθε τραπέζι εστίασης

03/07/2023

Στη 12η/2023 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού στις 29/06/2023, το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν πρόταση του "Δικτύου Πολιτών":

Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης του υπ’ αριθ. 14609/23-06-2023 αιτήματος της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού - Παπάγου», σχετικά με το θέμα «Δωρεάν πόσιμο νερό σε κοινόχρηστες βρύσες και σε κάθε τραπέζι εστίασης».

Η πρόταση ανέλυε και επισήμανε την ανάγκη να μειώσουμε την «πλαστική ρύπανση», για να προστατεύσουμε την υγεία μας και το περιβάλλον, εφαρμόζοντας άμεσα την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.

Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή συντονισμένα καταψήφισε την πρόταση, χωρίς καν να πάρει το λόγο να εξηγήσει το γιατί. Έβαλε απλώς το θέμα σε ψηφοφορία.


Στο ακόλουθο αρχείο η αναλυτική και τεκμηριωμένη εισήγηση του "Δικτύου Πολιτών":