Εισήγηση Δικτύου Πολιτών για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: “Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών”

21/03/2021

(Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 2021)

Στις 4 Μαρτίου 2021 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» http://www.opengov.gr/ypes/?p=7629

Με το ανωτέρω νομοσχέδιο η κυβέρνηση εισάγει ένα πλέγμα διατάξεων που, στο όνομα της «κυβερνησιμότητας», παραβιάζουν βασικές αρχές του Συντάγματος (την ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, που τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση), αποσιωπώντας τις πραγματικές συνέπειες και στοχεύσεις.

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου δεν υπάρχει  οποιαδήποτε τεκμηρίωση (νομική ή επιστημονική), ούτε οποιαδήποτε αναφορά / σύγκριση με συναφείς πρακτικές από άλλη/ες χώρα/ες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχέδιο νόμου τέθηκε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος / πρότασης του «Δικτύου Πολιτών». 

Παραθέτουμε το πλήρες εισηγητικό κείμενο με τις προτάσεις μας